O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Vnútorné predpisy organizácie
Štatút
Štatút organizácie

Organizačný poriadok
Organizačný poriadok organizácie

Pravidlá tvorby rozpočtu
Pravidlá tvorby rozpočtu organizácie

Pracovný poriadok
Pracovný poriadok organizácie

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov
Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov organizácie

Volebný poriadok členov Správnej Rady
Volebný poriadok členov Správnej Rady organizácie

Rokovací poriadok Správnej Rady
Rokovací poriadok Správnej Rady organizácie

Volebný a nominačný poriadok členov Vedeckej Rady
Volebný a nominačný poriadok členov Vedeckej Rady organizácie


Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017