O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Administratíva
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Riaditeľ
RNDr. Ján Gajdoš, PhD.
Zástupca riaditeľa
RNDr. Desana Lišková, PhD.
Vedecký tajomník
Sekretariát
Erika Voleková - sekretárka
Telefón: +421-2-54772080; +421-2-59410201
Vedecká rada
Ing. Ján Tkáč, DrSc. - predseda
Ing. Eva Stratilová, PhD. - tajomník
Členovia: RNDr. Marek Baráth, PhD.; Ing. Mária Mastihubová, PhD.; RNDr. Ján Mucha, CSc.; Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.; Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Externí členovia: doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD.; prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.; doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Adresa
Dúbravská cesta 9, SK-845 38 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421-2-54772080; +421-2-59410201
Fax: +421-2-59410222
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017