O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Vedecké oddelenia
Oddelenie enzymológie sacharidov
Vedúci: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Pracovníci: Biely P., Fraňová L., Hrabárová E., Palenčárová K., Puchart V., Šuchová K., Vršanská M.

Oddelenie glykobiológie
Vedúci: RNDr. Ján Mucha, PhD.
Pracovníci: Baráth P., Čigašová H., Farkaš V., Firáková Z., Garajová S., Klaudiny J., Kohútová L., Laho M., Nemčovič M., Pakanová Z., Plšková M., Stratilová E., Šedivá M., Šesták S., Vadinová K., Ziburová J.

Oddelenie glykobiotechnológie
Vedúci: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Pracovníci: Belický Š., Bertók T., Bertóková A., Blahutová J., Bučko M., Damborská D., Damborský P., Došeková E., Gemeiner P., Holazová A., Katrlík J., Kluková Ľ., Kollárová K., Krajčovič T., Kučerová D., Květoň F., Lišková D., Lorencová L., Lux A., Rosová E., Schenkmayerová A., Šályová R., Vatehová Z., Vikartovská A., Zámorová M., Žišková D.

Oddelenie glykochémie
Vedúci: Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
Pracovníci: Baráth M., Bella M., Bencová V., Hirsch J., Jakubčinová J., Kalivodová B., Karnišová Potocká E., Kis P., Klunda T., Koóš M., Mastihuba V., Mastihubová M., Morháčová E., Petrušová M., Poláková M., Pribulová B., Sabová K., Smrtičová H.

Oddelenie imunochémie glykokonjugátov
Vedúci: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Pracovníci: Alföldyová B., Bystrický S., Čížová A., Gažíková Ľ., Korcová J., Machová E., Neščáková Z., Paulovičová E., Paulovičová L.

Oddelenie glykomateriálov
Vedúci: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.
Pracovníci: Bordáčová A., Capek P., Ebringerová A., Halaj M., Chválová B., Košťálová Z., Malovíková A., Šporánková N.

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov
Vedúci: Ing. Miloš Hricovíni, PhD.
Pracovníci: Demovičová L., Hricovíniová Z., Kóňa J., Kozmon S., Matulová M., Sládek V., Smolková Z., Šimkovic I., Tvaroška I.

Zbierka kvasiniek
Vedúci: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Pracovníci: Breierová E., Dudášová H., Guthová J., Šoltésová A., Vlčeková M.
Pridružené oddelenia a útvary
Analytické oddelenie
Vedúci: Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.
Pracovníci: Bedrichová V., Farkašová E., Hrivnáková V., Chyba A., Kanská A., Matulová M., Mičová J., Sasinková V., Turjan J., Uhliariková I., Vlčková S.

Realizačné oddelenie
Vedúci: Ing. Peter Magdolen
Zástupca vedúceho a marketingový manažér: RNDr. Ján Kozák, PhD.
Pracovníci: Kompaník Ľ., Novosad M., Pénzeš O., Špetko F., Švec J., Vaš M.

Knižnica
Vedúca: PhDr. Eva Riganová
Pracovníci: Weinzettlová S.

Chemical Papers - Redakcia
Hlavný Editor: Prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Editor: Ing. Ján Hirsch, DrSc.
Administratívne-riadiace sekcie
Útvar riaditeľa
Kozmon S. - zástupca riaditeľa, manažér IT
Lišková D. - vedecký tajomník
Voleková E. - sekretárka
Žabková J. - personálne/PAM
Tóth V. - BOZP-PO
Uhliariková I. - manažér kvality

Ekonomicko-technické oddelenie (ETO)
Vedúca: Oľga Švančarová
Pracovníci: Baláži L., Bednáriková M., Cagáň P., Filipková E., Komačková J., Križan D., Orthová N., Pír M., Podobová E.
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017