O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Vedecké oddelenia
Oddelenie enzymológie sacharidov
Vedúci: Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Pracovníci: Belková M., Biely P., Farkašová E., Hrabárová E., Köszagová R., Mastihubová M., Palenčárová K., Puchart V., Šuchová K.

Oddelenie glykobiológie
Vedúci: Mgr. Peter Baráth, PhD.
Pracovníci: Bellová J., Čigašová H., Farkaš V., Garajová S., Horváthová Á., Klaudiny J., Kohútová L., Mucha J., Nemčovič M., Pakanová Z., Plšková M., Siváková B., Stratilová E., Šedivá M., Šesták S., Vadinová K., Ziburová J.

Oddelenie glykobiotechnológie
Vedúci: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Pracovníci: Bertók T., Bertóková A., Blahutová J., Blšáková A., Bučko M., Gajdošová V., Gemeiner P., Hakarová M., Híreš M., Holazová A., Hrončeková Š., Chocholová E., Jáné E., Katrlík J., Kollárová K., Krajčovič T., Križáková M., Kučerová D., Květoň F., Lišková D., Lorencová L., Lux A., Pažitná L., Rosová E., Schenkmayerová A., Šályová R., Vivodová Z., Vikartovská A., Žišková D.

Oddelenie glykochémie
Vedúci: Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Pracovníci: Baráth M., Bella M., Bencová V., Hirsch J., Hricovíniová Z., Jakubčinová J., Kalivodová B., Kalník M., Karnišová Potocká E., Kis P., Klunda T., Koóš M., Morháčová E., Petruš L., Poláková M., Pribulová B., Sabová K., Smrtičová H., Zajičková M.

Oddelenie imunochémie glykokonjugátov
Vedúci: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Pracovníci: Alföldyová B., Bieliková, S., Bystrický S., Čížová A., Gažíková Ľ., Kremnický Ľ., Paulovičová E., Paulovičová L., Valáriková J.

Oddelenie glykomateriálov
Vedúci: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.
Pracovníci: Bordáčová A., Capek P., Hricovíni Michal, Chválová B., Košťálová Z., Mičová J.

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov
Vedúci: Ing. Miloš Hricovíni, PhD.
Pracovníci: Demovičová L., Kóňa J., Kozmon S., Matulová M., Sládek V., Smolková Z., Stratilová B., Šimkovic I., Tvaroška I.

Zbierka kvasiniek
Vedúci: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
Pracovníci: Guthová J., Pipiková J., Schusterová H., Šoltésová A., Vlčeková M.

Pridružené oddelenia a útvary
Analytické oddelenie
Vedúci: Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.
Pracovníci: Bedrichová V., Dujnič V., Chyba A., Kanská A., Kopáčová M., Matulová M., Pančík F., Sasinková V., Turjan J., Uhliariková I.

Realizačné oddelenie
Vedúci: Ing. Peter Magdolen
Zástupca vedúceho a marketingový manažér: RNDr. Ján Kozák, PhD.
Pracovníci: Kompaník Ľ., Novosad M., Pénzeš O., Špetko F., Švec J., Vaš M.

Knižnica
Vedúca: PhDr. Eva Riganová
Pracovníci: Weinzettlová S.

Chemical Papers - Redakcia
Hlavný Editor: Prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Editor: Ing. Ján Hirsch, DrSc.
Administratívne-riadiace sekcie
Útvar riaditeľa
Kozmon S. - zástupca riaditeľa, manažér IT
Blahutová J. - vedecký tajomník
Voleková E. - sekretárka
Žabková J. - personálne/PAM
Tóth V. - BOZP-PO
Uhliariková I. - manažér kvality

Ekonomicko-technické oddelenie (ETO)
Vedúca: Oľga Švančarová
Pracovníci: Baláži L., Bednáriková M., Cagáň P., Filipková E., Komačková J., Križan D., Orthová N., Pír M., Podobová E.
Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017