O Chemickom ústave SAV Ľudia na Chemickom ústave SAV Výskumné skupiny na Chemickom ústave Výskum na Chemickom ústave SAV Produkty Chemického ústavu
Centrá excelentnosti ŠF


Centrá excelentnosti SAV
Výskum medicínsky významných sacharidových derivátov (GLYCOMED)
Vedúci: Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.
Trvanie: 02/2009-1/2013

Chemický ústav - Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
webmaster@chem.sk
2017